Przejdź do treści

Obróbka plastyczna

Operacje technologiczne:

 • gięcie trzpieniowe, walcowanie przestrzenne rur;
 • gięcie, prostowanie profili;
 • zwijanie, walcowanie rur i profili;
 • cięcie nożycami i wycinanie naroży w blachach;
 • rozkrój nożycami krążkowymi blachy;
 • gięcie i zaginania krawędziowe blachy;
 • tłoczenie blachy;
 • wybijanie otworów w blasze;
 • profilowanie wzdłużne blach dachowych i elewacyjnych;
 • zwijanie, walcowanie - prostowanie blachy;
 • walcowanie gwintów.