Przejdź do treści

malowanie proszkowe

Zakres usług - Trzy system zabezpieczenia antykorozyjnego:


Q1 - Najlepsza jakość - elementy i konstrukcje do stosowania na zewnętrz obiektów:
  • śrutownie do II stopnia czystości ( stal gruba) lub fosforanowanie żelazowe ( stal cienka);
  • podkład epoksydowy lub cynkowy + polimeryzacja w piecu;
  • nawierzchnia poliestrowa RAL + polimeryzacja w piecu.
Q2 - Bardzo dobra jakość - elementy i konstrukcje do stosowania na zewnątrz obiektów:
  • śrutowanie do II stopnia czystości;
  • podkład epoksydowy + nawierzchnia poliestrowa RAL + polimeryzacja w piecu.
Q3 - Optymalna jakość – elementy i detale do stosowania tylko wewnątrz obiektów:
  • śrutowanie do II stopnia czystości ( stal gruba) lub fosforanowanie żelazowe ( stal cienka);
  • nawierzchnia poliestrowa RAL + polimeryzacja w piecu.